Anna Esbjørn

Programchef for Fremtidens Byer, CONCITO

Anna Esbjørn er cand.mag. i byantropologi og har i mange år arbejdet med bæredygtig byudvikling og byledelse, både i Danmark og internationalt.

Et særligt fokus i byprogrammet er det klimapolitiske lederskab i danske kommuner. Anna Esbjørn var med til at starte DK2020 projektet, der sammen med Realdania, C40 og 95 kommuner arbejder på at løfte barren for klimaplanlægning i Danmark, så kommunernes klimahandlingsplaner og -indsatser lever op til Parisaftalen. I dag er DK2020 et læringsnetværk for kommuner i hele landet med Realdania, KL og de fem regioner i partnerkredsen. CONCITO er projektsekretariat og videnspartner sammen med C40. Anna har tidligere været projektchef i Dansk Arkitektur Center, hvor hun blandt andet var ansvarlig for programmet Strategisk Byledelse målrettet kommunale ledere.