Marie Stender

Seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet CPH

Marie Stender er uddannet cand. scient. anth. og ph.d.

Maries forsknings- og ekspertisefelt fokuserer på det sociale liv og byggede omgivelser, og hvordan mennesker præger og præges af de boligområder og byer, de lever i. Eksempelvis hvordan man skaber stedsidentitet i nye byområder, hvordan arkitekturen i boligbyggerier afspejler nye sociale normer. Eller hvordan de sociale dynamikker i udsatte boligområder påvirkes af de aktuelle fysiske omdannelser med nedrivninger mm.

Marie er desuden forperson for juryen for “Blandet By Prisen”, som uddeles på konferencen til “projekter i den almene boligsektor, der bidrager til at skabe blandede byer”. Prisen tildeles et nyt eller transformeret boligområde, der med succes har skabt en attraktiv, blandet by med et aktivt fællesskab på tværs af beboerne.