Sara Hatla Krogsgaard

Projektleder og udstillingskurator, Dansk Arkitektur Center

Sara Hatla Krogsgaard er mag. art. fra Københavns Universitet.

Sara Hatla Krogsgaard er ansvarlig for udvikling og kuratering af udstillinger hos Dansk Arkitektur Center (DAC). Sara har tidligere været ansat som museumsinspektør i Cisternerne og på kunstmuseet Ordrupgaard, hvor hun gennem de seneste seks har kurateret stedsspecifikke udstillinger og Ordrupgaards populære kunstpark.