Sorcha Edwards

Generalsekretær, Housing Europe

Sorcha Edwards er ansigtet på Housing Europe i Bruxelles.

Sorcha Edwards er bindeleddet mellem bestyrelsen og resten af organisationens struktur i Housing Europe, hvor hun er ansvarlig for de institutionelle relationer og den overordnede koordinering. Housing Europe er den europæiske sammenslutning af offentlige, kooperative og sociale boliger. Initiativet er etableret i 1988, og det er et netværk af 46 nationale og regionale forbund, som til sammen samler omkring 43.000 offentlige, sociale og andelsboligorganisationer i 25 lande. Samlet administrerer de omkring 25 millioner boliger eller ca. 11 % af det europæiske boligmarked.

Sorcha Edwards arbejder ud fra den overbevisning, at alle har et behov for anstændige boliger for at vores samfund kan fungere. Hun har en dokumenteret erfaring med at fremme inkluderende boligpolitikker og en retfærdig energiomstilling i EU og på tværs af Europa. Sorcha er yderst kompetent i international projektledelse, politikanalyse og indflydelse, social-, andels- og almene boligfremme. Desuden har hun et postgraduate-certifikat med fokus på avancerede miljø- og energistudier fra Centre for Alternative Technology/East London University.